Categories
Nicht kategorisiert

Демокрация и включване

КЛИМАТ + ПРОМЯНА ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ:

КЛИМАТ + ПРОМЯНА ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ: Колеги от България, Германия, Гърция и Италия се занимават с въпросите на екологията и политиката за климата, за да могат да ги превърнат в предмет на обучението за възрастни. Първоначално дейностите им са бяха насочени към преподаватели на възрастни. Сега те включват и възрастни граждани, които живеят в периферията на европейските столици и „на ръба“ на своето общество. Защо? Решаването на екологичната криза с нейните различни аспекти изисква социална справедливост и демокрация, така че всички граждани да могат да приемат промяната и да съдействат за нейното формиране. Това изисква истинско приобщаване.

Тук представяме впечатления от международните срещи в Рим, Атина, София и Берлин, както и постигнатите резултати. Работните срещи са посветени на екологичното градско развитие и намаляването на отпадъците (Рим), CO2 и обществената транспортна система (Атина), водата (София) и енергията или достъпа до ресурси (Берлин). Съвместният обмен ще има като резултат изложба и театрално представление, които ще бъдат представени в Берлин през септември 2023 г.

Един от резултатите вече е налице: онлайн курс по различни теми, свързани с изменението на климата и екологичните предизвикателства. Вижте ТУК.

Categories
Nicht kategorisiert

Да променим промяната, но как?

Среща в Рим, Италия от 29 до 31 юли 2021г. при партньорската организация по проекта: освен по-нататъшното планиране на дейностите, срещата ни предложи възможност да придобием впечатления на място за дейностите на партньорската организация Corviale Domani. Като начало изследвахме „змията“ – сграда с дължина един километър в покрайнините на Рим. Това, което е започнало през 70 -те години като амбициозен проект за социални жилища, остава недовършено към днешна дата. Символ на този процес бе удивителната тишина в сградата. Но недовършеното притежава и потенциал. В момента се разработва генерален план за „зелена трансформация“ на района под ръководството на Corviale Domani, който беше разяснен на групата. Италианските колеги представиха също и съдържанието на втория си принос към онлайн курса: Кръгова икономика в градски райони в неравностойно положение.

Много интензивна и богата на съдържание среща.

Categories
Nicht kategorisiert Храна за размисъл

Горските пожари в Гърция

Екскурзия, но с цел: фоторепортаж

Горските пожари винаги са били част от екосистемите. Въпреки това, увеличаването на горещините, промяната на дъждовните модели и други промени, свързани с климата, значително увеличиха вероятността пожарите да започват по-често и да горят по-интензивно и по-нашироко, отколкото в миналото.
Според данни на Европейската комисия през последните години горските пожари са оказали огромно влияние върху природния капитал, икономиката и гражданите на Европа. В Южна Европа (Гърция, Италия, Испания, Португалия и Франция) всяка година изгарят средно 500 000 акра. През 2019 и 2020 г. сезонът на горските пожари беше удължен, като започна по-рано или продължи по-дълго от очакваното, докато броят на пожарите и изгорените площи надхвърли средното за последните дванадесет години за рекордно време. Заедно с увеличаването на броя на дните в годината с висок до изключително висок риск от горски пожари, се оценява, че въздействието на екстремни пожари върху големи площи вероятно ще се увеличи в бъдеще с дългосрочни последици.
В Гърция през последните години броят на горските пожари се е увеличил със 160%, а размерът на опожарените площи е нараснал с 300%. На 19 май 2021 г. в Геранея Ори в Западна Атика (65 км от Атина) са изгорели 52 000 акра гора. Това беше най-разрушителният по отношение на размера на изгорялата площ, горски пожар през последните години и единственият голям пожар, който се случи в Гърция още през май.


Categories
Nicht kategorisiert

Изменението на климата и природните бедствия

Глобалното затопляне и производството на енергия са две ключови понятия, които възникват, когато се говори за проблемите на изменението на климата. Такъв беше и случаят по време на обучението между колеги от всички партньорски организации, което се проведе в Атина от 5 до 10 юли 2021 г. Фокусът беше върху обмена на методи за превръщане на изменението на климата в тема на образованието за възрастни. Запознахаме се с техниката на фоторепортажа по примера за унищожаването на природата от горските пожари в Гърция (тази година още през май). Отидохме „на поле“, направихме снимки и научихме съвети и трикове за последваща обработка на снимките. Как може да се събуди любопитство? Как може да се разкаже история със снимка? И в кой момент редактирането на изображения просто служи за целите на манипулирането? „Вълнуващо, вдъхновяващо и мотивиращо“ – беше обратната връзка на един от участниците.

Categories
Nicht kategorisiert

Противоречия относно изменението на климата

За някои хора намаляването на парниковите газове не върви достатъчно бързо. Други подлагат на съмнение факта, че изменението на климата се случва или е причинено от човешка дейност. Рядко се прави разлика между изменението на климата, политиката за опазване на климата и начина, по който изменението на климата се обсъжда. Различните възгледи обаче са незаменими за демократичната култура и нейната свобода на словото. Ако се включат много хора, може да се задейства широк процес на осъзнаване и инструментализирането на въпроса от едната или другата страна може да бъде разочаровано. И в същото време драматичният характер на промяната може да стане ясен. Как да се справим с него? Какво затруднява промяната на изменението на климата? Какво трябва да се трансформира по отношение на енергийните доставки? Оръжейната промишленост ли е замърсителят на климата номер 1? До каква степен гражданите трябва да променят поведението си на потребление? Какви структурни промени са необходими? Кога моралните аргументи, насочени към индивидуалното поведение, са убедителни?

Това са някои от въпросите, обсъдени по време на обучението от 5 до 10 юли 2021 г. в нашата партньорска организация Action Synergy в Атина. Приносът към нашия онлайн курс „Критика на политиката за опазване на климата-аргументи и контрааргументи“ беше представен и ще бъде публикуван през ноември 2021 г.

Categories
Nicht kategorisiert

Стойността на: водата и боклука

Още една среща онлайн: с колегите се фокусирахме върху приноса ни към онлайн курса (MOOC). Единият беше посветен на рециклирането на отпадъци, другият – на водата и предотвратяването на пилеенето на вода. Един от обсъдените въпроси бе какви знания може да очакваме, че обучаемите ще притежават? Кои аспекти могат да бъдат нови и интересни за тях? Частта за историята на боклука и начина, по който хората в по-ранните векове са се справяли с него, бяха добре приети, както и идеята за 3R, т.е. “Reduce, Reuse, Recycle“ – „Намали, преизползвай, рециклирай“. А примерът на Corviale-Ecopark предизвика интерес, но и надежда.

Водата – вещество, без което животът е невъзможен. Но какво да кажем за стойността на този ценен ресурс? Какво означава „воден отпечатък“, какви съвети могат да бъдат дадени, за да се избегне пилеенето на вода? Как хората в ромските общности могат да се научат да използват водата по-съзнателно? Какво могат да научат другите от тях?

След обсъждането, приносът на всеки партньор може малко да се преработи, а дидактическите части ще бъдат тествани в работилници. Да се надяваме на живо през пролетта/лятото 2021 г.

Categories
Nicht kategorisiert

Движим се без да се движим

проектите за европейско сътрудничество и образование на възрастни имат за цел споделяне на методи, създаване на общ резултат и учене един от друг, както и запознаване с обстановката на работа на партньорските организации. Обикновено това се случва на кратки срещи за управление на проекта или на съвместни, по-дълги семинари. Но времената просто не са нормални. Така че днес се срещнахме онлайн. Обсъдихме възможностите за реализиране на всички планирани дейности от двугодишния проект и преодоляване на времето, когато всички са в „домашната зона“ и не могат да пътуват. В момента всеки работи по своя принос към онлайн курса (MOOC) за изменението на климата и очакваме с нетърпение заедно да тестваме дидактическите му части. В Атина, края на септември. Оставаме да се надяваме!

Categories
Nicht kategorisiert

Международна среща в София

Колеги от четирите участващи организации в България, Германия, Гърция и Италия се събраха за начална среща на 17-19/01/2020. Участниците натрупаха разнообразни впечатления от образователните дейности на Фондация „Здраве и социално развитие“ – българската партньорска организация и основната им целева група – граждани от ромски произход. Освен това целият проект беше планиран подробно, включително онлайн курса, който партньорите по проекта ще създадат. Ползотворно начало!

Categories
Nicht kategorisiert

Климат + промяна: още колко?

Изменението на климата е „горещ“ въпрос, който се проявява под много форми. Противодействието срещу него е задача, засягаща всички граждани. Обучители на възрастни от България, Германия, Гърция и Италия се обединяват около това предизвикателство и работят по безплатен МООК – Масов Отворен Онлайн Курс (от англ. ез. MOOC – Massive Open Online Course) по този въпрос и обменят методи, за да превърнат изменението на климата в тема в образованието за възрастни, достъпна за всички. Те изследват подходи за промяна на (климатичната) промяна към природосъобразна икономика в общия ни свят, в който всеки да може да се радва на добър живот.