Categories
Храна за размисъл

Punti critici dell’Artico

Discorso di dieci minuti di Stefan Rahmstorf sullo scioglimento dei ghiacci al Polo Nord e sul rallentamento della Corrente del Golfo – e sui punti critici o di ribaltamento per affrontare una „grande catastrofe di scala planetaria“. Non sappiamo quanto siamo lontani da questi punti, ma ci muoviamo in quella direzione.

Categories
Храна за размисъл

La corrente del golfo

La corrente del Golfo è un sistema di circolazione mondiale. Incredibile! Si discute ora se e in che modo il cambiamento climatico abbia un impatto sulle correnti oceaniche. E le conseguenze per l’Europa? Dobbiamo aspettarci una nuova era glaciale? O estati più calde e secche? Trova le spiegazioni in 5 minuti:

Categories
Nicht kategorisiert

POL, театър, видео и още…

Kiezladen Zusammenhalt, Dunckerstraße 14, 10437 Berlin

Сега всички говорят за изменението на климата. Това провокира емоции и присъства в почти всяко политическо изявление. Но се създава и парадокс: една дума се превръща в празна фраза. Това е една от причините оживената лекция от от Кристоф Майер, да бъде толкова добре приета по време на обучението от 24 до 28 септември 2021 г. в Берлин, Германия. Стана дума за характеристиките на глобалното затопляне, изгарянето на изкопаеми горива като основна причина за него и често подценяваният метан, както и политическите възможности за справяне с всички проблеми – по принцип.

В продължение на пет дни колеги от София, Атина, Рим и Берлин тествахме методи за обучение на възрастни, които да превърнат темата за изменението на климата в цялата й сложност, в предмет на своята работа. Заедно преодоляхме (собствените ни) пречки пред създаване на видеоклипове за нашия онлайн курс, изпробвахме Форум-театър, обсъдихме метода POL (лидери на популярно мнение), във вид на игра изследвахме плюсовете и минусите на политиката за опазване на климата и проучихме на място как хората могат да се обединят и да направят нещо за климата на собствения си град и собствената си чиния за салата. Например чрез градско градинарство. В същото време споделените вдъхновения и дидактически подходи стимулираха много нови въпроси. Ето това представлява образованието…

Categories
Nicht kategorisiert

„Играем“ промяната

Промените в климата на сцена: кратко видео от сцени по Форум-театър, разработено по време на обучението ни в Берлин, Германия от 24 до 28 септември 2021 г. Една толкова абстрактна тема като изменението на климата се нуждае от конкретен конфликт, за да се постави сценично и да се свърже с живота на хората. Групата работи върху две представяния. Едното бе отношението на бюрократичните служби към жертви на наводнения и насилието, което може да дойде от тях. Другото беше конфликтът между строителни работници и климатични активисти.

Форум-театърът притежава очарованието да включва хора от публиката и възможността те да придават на сцената нова посока. А това, което е възможно на сцената, а именно да изпробвате различни начини за игра с реалността, може да се направи и в „истинския живот“. Да промени социалната реалност с театър е целта на Аугусто Боал, изобретателят на Форум-театъра. А както се вижда това също може да върви ръка за ръка с удоволствието. Разговорите след представленията също бяха интензивни и вълнуващи.

Categories
Nicht kategorisiert

Да променим промяната, но как?

Среща в Рим, Италия от 29 до 31 юли 2021г. при партньорската организация по проекта: освен по-нататъшното планиране на дейностите, срещата ни предложи възможност да придобием впечатления на място за дейностите на партньорската организация Corviale Domani. Като начало изследвахме „змията“ – сграда с дължина един километър в покрайнините на Рим. Това, което е започнало през 70 -те години като амбициозен проект за социални жилища, остава недовършено към днешна дата. Символ на този процес бе удивителната тишина в сградата. Но недовършеното притежава и потенциал. В момента се разработва генерален план за „зелена трансформация“ на района под ръководството на Corviale Domani, който беше разяснен на групата. Италианските колеги представиха също и съдържанието на втория си принос към онлайн курса: Кръгова икономика в градски райони в неравностойно положение.

Много интензивна и богата на съдържание среща.

Categories
Nicht kategorisiert

Горските пожари в Гърция

Екскурзия, но с цел: фоторепортаж

Горските пожари винаги са били част от екосистемите. Въпреки това, увеличаването на горещините, промяната на дъждовните модели и други промени, свързани с климата, значително увеличиха вероятността пожарите да започват по-често и да горят по-интензивно и по-нашироко, отколкото в миналото.
Според данни на Европейската комисия през последните години горските пожари са оказали огромно влияние върху природния капитал, икономиката и гражданите на Европа. В Южна Европа (Гърция, Италия, Испания, Португалия и Франция) всяка година изгарят средно 500 000 акра. През 2019 и 2020 г. сезонът на горските пожари беше удължен, като започна по-рано или продължи по-дълго от очакваното, докато броят на пожарите и изгорените площи надхвърли средното за последните дванадесет години за рекордно време. Заедно с увеличаването на броя на дните в годината с висок до изключително висок риск от горски пожари, се оценява, че въздействието на екстремни пожари върху големи площи вероятно ще се увеличи в бъдеще с дългосрочни последици.
В Гърция през последните години броят на горските пожари се е увеличил със 160%, а размерът на опожарените площи е нараснал с 300%. На 19 май 2021 г. в Геранея Ори в Западна Атика (65 км от Атина) са изгорели 52 000 акра гора. Това беше най-разрушителният по отношение на размера на изгорялата площ, горски пожар през последните години и единственият голям пожар, който се случи в Гърция още през май.


Categories
Nicht kategorisiert

Изменението на климата и природните бедствия

Глобалното затопляне и производството на енергия са две ключови понятия, които възникват, когато се говори за проблемите на изменението на климата. Такъв беше и случаят по време на обучението между колеги от всички партньорски организации, което се проведе в Атина от 5 до 10 юли 2021 г. Фокусът беше върху обмена на методи за превръщане на изменението на климата в тема на образованието за възрастни. Запознахаме се с техниката на фоторепортажа по примера за унищожаването на природата от горските пожари в Гърция (тази година още през май). Отидохме „на поле“, направихме снимки и научихме съвети и трикове за последваща обработка на снимките. Как може да се събуди любопитство? Как може да се разкаже история със снимка? И в кой момент редактирането на изображения просто служи за целите на манипулирането? „Вълнуващо, вдъхновяващо и мотивиращо“ – беше обратната връзка на един от участниците.

Categories
Nicht kategorisiert

Противоречия относно изменението на климата

За някои хора намаляването на парниковите газове не върви достатъчно бързо. Други подлагат на съмнение факта, че изменението на климата се случва или е причинено от човешка дейност. Рядко се прави разлика между изменението на климата, политиката за опазване на климата и начина, по който изменението на климата се обсъжда. Различните възгледи обаче са незаменими за демократичната култура и нейната свобода на словото. Ако се включат много хора, може да се задейства широк процес на осъзнаване и инструментализирането на въпроса от едната или другата страна може да бъде разочаровано. И в същото време драматичният характер на промяната може да стане ясен. Как да се справим с него? Какво затруднява промяната на изменението на климата? Какво трябва да се трансформира по отношение на енергийните доставки? Оръжейната промишленост ли е замърсителят на климата номер 1? До каква степен гражданите трябва да променят поведението си на потребление? Какви структурни промени са необходими? Кога моралните аргументи, насочени към индивидуалното поведение, са убедителни?

Това са някои от въпросите, обсъдени по време на обучението от 5 до 10 юли 2021 г. в нашата партньорска организация Action Synergy в Атина. Приносът към нашия онлайн курс „Критика на политиката за опазване на климата-аргументи и контрааргументи“ беше представен и ще бъде публикуван през ноември 2021 г.

Categories
Nicht kategorisiert

Стойността на: водата и боклука

Още една среща онлайн: с колегите се фокусирахме върху приноса ни към онлайн курса (MOOC). Единият беше посветен на рециклирането на отпадъци, другият – на водата и предотвратяването на пилеенето на вода. Един от обсъдените въпроси бе какви знания може да очакваме, че обучаемите ще притежават? Кои аспекти могат да бъдат нови и интересни за тях? Частта за историята на боклука и начина, по който хората в по-ранните векове са се справяли с него, бяха добре приети, както и идеята за 3R, т.е. “Reduce, Reuse, Recycle“ – „Намали, преизползвай, рециклирай“. А примерът на Corviale-Ecopark предизвика интерес, но и надежда.

Водата – вещество, без което животът е невъзможен. Но какво да кажем за стойността на този ценен ресурс? Какво означава „воден отпечатък“, какви съвети могат да бъдат дадени, за да се избегне пилеенето на вода? Как хората в ромските общности могат да се научат да използват водата по-съзнателно? Какво могат да научат другите от тях?

След обсъждането, приносът на всеки партньор може малко да се преработи, а дидактическите части ще бъдат тествани в работилници. Да се надяваме на живо през пролетта/лятото 2021 г.

Categories
Храна за размисъл

2,5 млрд. евро на година струва мръсният въздух на София

Препечатано от статия на Мила Чернева, в. Капитал – 21 октомври 2020

Това става ясно от доклад, който отчита разходите от влияние на замърсяването на атмосферния въздух върху човешкото здраве. Проучването е направено от консултантите от CE Delft и е платено от European Public Health Alliance (EPHA). Целта му е да остойности нивото на преждевременната смърт, медицинското лечение, загубените работни дни и други здравни разходи, причинени от трите замърсители на въздуха, причиняващи най-много заболявания и смърт: твърди частици (PM), озон (O) и азотен диоксид (NO). Докладът разглежда 432 града в 30 различни държави из Европа. Средно на година и на глава на населението замърсяването на въздуха в градовете струва 1276 евро на година. Изводите за България В изследването са включени осем български града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Шумен и Враца. Най-малко финансова тежест има във Варна, където на глава от населението щетата от мръсния въздух е 986 евро. Най-тежко е положението в София, следвана от Русе. Във всички български градове основен процент от проблема се дължи на фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5). Финансовите щети в София общо са повече от общия разход за градове като Брюксел, Атина, Краков, Прага и Барселона.

Цялата статия може да видите тук: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2020/10/21/4129512_25_mlrd_lv_na_godina_struva_mrusniiat_vuzduh_na_sofiia /