Categories
Храна за размисъл

Къде е пресечната точка между климатичните промени и националната и глобалната сигурност?

Оказва се, че измененията в климата са тясно свързани със световни тенденции и проблеми като бедността, обезлесяването и засушаването, изхранването на населението, миграцията, разселване на населения, тероризма и много други. Но какво правят правителствата и ръководителите на света? Наистина ли днешните млади хора са може би последното поколение, което може да промени промените в климата? На 19 и 20 октомври 2020 екипът ни взе участие в конференция на тема „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“, организирана от Софийски форум за сигурност с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси и програма „Еразъм+“. Подобни събития са рядкост в България и видеото по-долу дава много храна за размисъл

Categories
Nicht kategorisiert

Движим се без да се движим

проектите за европейско сътрудничество и образование на възрастни имат за цел споделяне на методи, създаване на общ резултат и учене един от друг, както и запознаване с обстановката на работа на партньорските организации. Обикновено това се случва на кратки срещи за управление на проекта или на съвместни, по-дълги семинари. Но времената просто не са нормални. Така че днес се срещнахме онлайн. Обсъдихме възможностите за реализиране на всички планирани дейности от двугодишния проект и преодоляване на времето, когато всички са в „домашната зона“ и не могат да пътуват. В момента всеки работи по своя принос към онлайн курса (MOOC) за изменението на климата и очакваме с нетърпение заедно да тестваме дидактическите му части. В Атина, края на септември. Оставаме да се надяваме!

Categories
Nicht kategorisiert

Международна среща в София

Колеги от четирите участващи организации в България, Германия, Гърция и Италия се събраха за начална среща на 17-19/01/2020. Участниците натрупаха разнообразни впечатления от образователните дейности на Фондация „Здраве и социално развитие“ – българската партньорска организация и основната им целева група – граждани от ромски произход. Освен това целият проект беше планиран подробно, включително онлайн курса, който партньорите по проекта ще създадат. Ползотворно начало!

Categories
Nicht kategorisiert

Климат + промяна: още колко?

Изменението на климата е „горещ“ въпрос, който се проявява под много форми. Противодействието срещу него е задача, засягаща всички граждани. Обучители на възрастни от България, Германия, Гърция и Италия се обединяват около това предизвикателство и работят по безплатен МООК – Масов Отворен Онлайн Курс (от англ. ез. MOOC – Massive Open Online Course) по този въпрос и обменят методи, за да превърнат изменението на климата в тема в образованието за възрастни, достъпна за всички. Те изследват подходи за промяна на (климатичната) промяна към природосъобразна икономика в общия ни свят, в който всеки да може да се радва на добър живот.