Categories
Nicht kategorisiert

Климат + промяна: още колко?

Изменението на климата е „горещ“ въпрос, който се проявява под много форми. Противодействието срещу него е задача, засягаща всички граждани. Обучители на възрастни от България, Германия, Гърция и Италия се обединяват около това предизвикателство и работят по безплатен МООК – Масов Отворен Онлайн Курс (от англ. ез. MOOC – Massive Open Online Course) по този въпрос и обменят методи, за да превърнат изменението на климата в тема в образованието за възрастни, достъпна за всички. Те изследват подходи за промяна на (климатичната) промяна към природосъобразна икономика в общия ни свят, в който всеки да може да се радва на добър живот.