Categories
Nicht kategorisiert

Стойността на: водата и боклука

Още една среща онлайн: с колегите се фокусирахме върху приноса ни към онлайн курса (MOOC). Единият беше посветен на рециклирането на отпадъци, другият – на водата и предотвратяването на пилеенето на вода. Един от обсъдените въпроси бе какви знания може да очакваме, че обучаемите ще притежават? Кои аспекти могат да бъдат нови и интересни за тях? Частта за историята на боклука и начина, по който хората в по-ранните векове са се справяли с него, бяха добре приети, както и идеята за 3R, т.е. “Reduce, Reuse, Recycle“ – „Намали, преизползвай, рециклирай“. А примерът на Corviale-Ecopark предизвика интерес, но и надежда.

Водата – вещество, без което животът е невъзможен. Но какво да кажем за стойността на този ценен ресурс? Какво означава „воден отпечатък“, какви съвети могат да бъдат дадени, за да се избегне пилеенето на вода? Как хората в ромските общности могат да се научат да използват водата по-съзнателно? Какво могат да научат другите от тях?

След обсъждането, приносът на всеки партньор може малко да се преработи, а дидактическите части ще бъдат тествани в работилници. Да се надяваме на живо през пролетта/лятото 2021 г.