Замърсяване на околната среда поради трафика

Транснационална среща в Атина/Гърция, септември 2022 г.

Събра се пъстра група от 17 души от София, Берлин, Рим и Атина. Те бяха доброволци, избягали в Европа от Афганистан или Сирия и/или не могат да пътуват по други причини поради малък портфейл.

Акцентът беше поставен върху потреблението на CO2 от различните видове транспорт. За целта гръцките колеги разпространиха обзор със снимки на метрото, трамвая, автобуса, влаковете на дълги разстояния, летището, корабното пристанище и магистралата. Въпросът беше: Какво се финансира от компаниите и какво от държавата? Това отразява ли се на качеството на услугите? Какви са възможностите за намаляване на емисиите на CO2?

Резултатът беше поразителен: В Гърция намесата на „Тройката“ през 2015 г. приватизира голяма част от инфраструктурата, която преди това беше държавна собственост. Германската компания FRAPORT управлява печелившите летища, пристанището в Пирея е 67% собственост на китайска компания, управлението на магистралите и националните пътища е в частни ръце. От друга страна, общественият транспорт в Атина се финансира от града. Що се отнася до качеството, не могат да се правят заключения относно собствеността. Политическият контрол върху намаляването на емисиите на CO2 обаче се затруднява, когато държавата преотстъпва контрола на частни лица, тъй като при тях логиката на максимизиране на печалбата е от първостепенно значение.

Замърсяването на въздуха от автомобилите беше забележително за гостите, както и миниоранжериите и „джобните паркове“ в Атина за подобряване на въздуха. Те записаха впечатленията си в снимки и видеоклипове – и по този повод се научиха да работят с блокче.