POL, театър, видео и още…

Kiezladen Zusammenhalt, Dunckerstraße 14, 10437 Berlin

Сега всички говорят за изменението на климата. Това провокира емоции и присъства в почти всяко политическо изявление. Но се създава и парадокс: една дума се превръща в празна фраза. Това е една от причините оживената лекция от от Кристоф Майер, да бъде толкова добре приета по време на обучението от 24 до 28 септември 2021 г. в Берлин, Германия. Стана дума за характеристиките на глобалното затопляне, изгарянето на изкопаеми горива като основна причина за него и често подценяваният метан, както и политическите възможности за справяне с всички проблеми – по принцип.

В продължение на пет дни колеги от София, Атина, Рим и Берлин тествахме методи за обучение на възрастни, които да превърнат темата за изменението на климата в цялата й сложност, в предмет на своята работа. Заедно преодоляхме (собствените ни) пречки пред създаване на видеоклипове за нашия онлайн курс, изпробвахме Форум-театър, обсъдихме метода POL (лидери на популярно мнение), във вид на игра изследвахме плюсовете и минусите на политиката за опазване на климата и проучихме на място как хората могат да се обединят и да направят нещо за климата на собствения си град и собствената си чиния за салата. Например чрез градско градинарство. В същото време споделените вдъхновения и дидактически подходи стимулираха много нови въпроси. Ето това представлява образованието…