Партньори

Фондация „Здраве и социално развитие“ (HESED) е създадена през 1998 г. Мулти-етническият (ромски и български) и мулти-дисциплинарен екип от над 70 души включва специално обучени специалисти в областта на педагогиката, психологията, социалната работа, медицината, защита правата на човека, връзки с обществеността, управление, счетоводство и парапрофесионалисти от ромската общност.
HESED работи в три основни области: програми за развитие на ромската общност; здравни и профилактични програми за ключови групи от населението; изследвания в областта на промяната на поведението. В момента HESED предоставя услуги за развитие на общността в три големи ромски общности в България – кв. Факултета, София (40 000 жители), жк. Филиповци, София (10 000), кв. Изток, Кюстендил (10 000). През 2003 г. HESED създаде първия здравно – социален център в ромска общност, а понастоящем поддържа четири центрове в общността според Модела за интегрирано развитие (МИР), като последният започна да функционира през 2017 г. и е най-големият по рода си в България.
МИР включва раннодетско развитие и успешна социална интеграция на ромските младежи и възрастни. Фокусът върху проблемите на околната среда стана неразделна част от работата с подрастващите и техните семейства. През последните години бяха прилагани различни подходи за подпомагане на всички членове на общността за намаляване на прахосването на вода с цел промяна и подобряване на ежедневието в ромските квартали.

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. / „отворен за света. Институт за международно политическо образование“, Берлин/Германия.

Нестопанската организация предоставя гражданско образование и информация по политически, социални и културни въпроси за всички. weltgewandt („отворен за света“) се съсредоточава върху а) разясняване на текущите развития в обществото и политиката, б) насърчаване на осъзнаването на това какво е демокрация и кои ценности са необходими, за да я поддържат, и в) насърчаване на гражданите да участват активно в социалния, политически и културен живот. Като се има предвид съществуващото множество от съвременни общества, weltgewandt също засилва г) диалога между хора от различни култури, социални условия, поколения и стилове на живот.
weltgewandt e.V. провежда семинари, работилници и обучения, съчетаващи сложни въпроси на обществата с творчески подходи. Също така създава образователни материали за обучители и учители, съдържащи информация и дидактически вдъхновения за положителни и ползотворни учебни преживявания.