Categories
Nicht kategorisiert

Международна среща в София

Колеги от четирите участващи организации в България, Германия, Гърция и Италия се събраха за начална среща на 17-19/01/2020. Участниците натрупаха разнообразни впечатления от образователните дейности на Фондация „Здраве и социално развитие“ – българската партньорска организация и основната им целева група – граждани от ромски произход. Освен това целият проект беше планиран подробно, включително онлайн курса, който партньорите по проекта ще създадат. Ползотворно начало!