Categories
Nicht kategorisiert

Демокрация и включване

КЛИМАТ + ПРОМЯНА ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ:

КЛИМАТ + ПРОМЯНА ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕ: Колеги от България, Германия, Гърция и Италия се занимават с въпросите на екологията и политиката за климата, за да могат да ги превърнат в предмет на обучението за възрастни. Първоначално дейностите им са бяха насочени към преподаватели на възрастни. Сега те включват и възрастни граждани, които живеят в периферията на европейските столици и „на ръба“ на своето общество. Защо? Решаването на екологичната криза с нейните различни аспекти изисква социална справедливост и демокрация, така че всички граждани да могат да приемат промяната и да съдействат за нейното формиране. Това изисква истинско приобщаване.

Тук представяме впечатления от международните срещи в Рим, Атина, София и Берлин, както и постигнатите резултати. Работните срещи са посветени на екологичното градско развитие и намаляването на отпадъците (Рим), CO2 и обществената транспортна система (Атина), водата (София) и енергията или достъпа до ресурси (Берлин). Съвместният обмен ще има като резултат изложба и театрално представление, които ще бъдат представени в Берлин през септември 2023 г.

Един от резултатите вече е налице: онлайн курс по различни теми, свързани с изменението на климата и екологичните предизвикателства. Вижте ТУК.