Πρασίνισμα της πόλης

Διακρατική συνάντηση στη Ρώμη/Ιταλία, Ιούνιος 2022

Στην αρχή του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν μεταξύ τους μέσω ασκήσεων πάνω σε χειρονομίες και φωνές από ανεξάρτητες θεατρικές δουλειές. Στη συνέχεια ανέπτυξαν μαζί μικρές χορογραφίες με θέμα την “ενέργεια”. Με αυτόν τον τρόπο, το γενικότερο θέμα του project κλίματ+αλλαγή συνδέθηκε με τα κομβικά σημεία της συνάντησης στη Ρώμη: Απόβλητα και “πράσινη” αστική ανάπτυξη.

Στην περιοχή γύρω από τη Via del Trullo στην περιφέρεια στα νοτιοδυτικά της πόλης, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν με τον Mario, τον καλλιτέχνη, ποιητή και “αυτόχθονα” της γειτονιάς, τα έργα τέχνης που είναι αποτέλεσμα των κάποτε παράνομων δράσεων για τον καλλωπισμό της συνοικίας. Διάφορες άλλες πρωτοβουλίες των κατοίκων κατέστησαν σαφές πώς η αυτοοργάνωση μπορεί να προωθήσει την αλληλεγγύη και, για παράδειγμα, να μετατρέψει τους γείτονες μιας αυλής σε έναν πραγματικό βιοκοινωνικό τόπο. Αργότερα, σε συζητήσεις με αρχιτέκτονες και στο ανοιχτό πεδίο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν την αδρανή γη γόνιμη. Η “αστική κηπουρική” είναι η λέξη της μόδας, προφανώς σε όλη την Ευρώπη.

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα και επίσης σε αντίθεση με την πολιτιστική μητρόπολη του κέντρου της πόλης, η ομάδα επισκέφθηκε το “κτίριο του φιδιού” στη Ρώμη-Corviale. Αποκόμισαν εντυπώσεις από έναν τόπο που επιφυλάσσει πολλές δυνατότητες και που όμως παλεύει με τις αμαρτίες της τεχνοκρατικής-προσκολλημένης σκέψης.

“Αισθάνθηκα νεότερος. Αυτή είναι η λύση – η συνάντηση με άλλους ανθρώπους”. “Εμείς κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε η Ρώμη. Όχι αυτοί που βρίσκονται στην πόλη”. Μαρτυρίες δύο κατοίκων.