Озеленяване на града

Транснационална среща в Рим/Италия, юни 2022 г.

В началото на уъркшопа участниците се запознаха помежду си чрез упражнения за жестове и гласове от самостоятелна театрална работа. След това заедно разработиха малки хореографии по темата „енергия“. По този начин всеобхватната тема „Климат+промяна“ беше свързана с фокусните точки на срещата в Рим: Отпадъците и „зеленото“ градско развитие.

В района около Via del Trullo в периферията в югозападната част на града участниците изследваха заедно с Марио, художник, поет и „автохтонец“ на квартала, произведенията на изкуството, които са резултат от някогашни незаконни действия за разкрасяване на района. Различни други инициативи на жителите показаха ясно как самоорганизацията може да насърчи солидарността и например да превърне съседите на един двор в истински биосоциотоп. По-късно, по време на дискусиите с архитекти и на открито, акцентът беше поставен върху това как жителите могат да направят плодородна пустеещата земя. „Градско градинарство“ е модната дума, очевидно в цяла Европа.

Няколко километра по-нататък и също в контраст с културния метрополис в центъра на града, групата посети „сградата на змията“ в Рим-Корвиале. Те придобиха впечатления за място, което притежава много потенциали и все пак се бори с греховете на технократското мислене.

„Почувствах се по-млад. Това е решението – да се срещате с други хора.“ „Ние правим нашето. Ние сме Рим. Не тези, които са в града.“ Гласовете на двама жители.