Categories
Nicht kategorisiert

Изменението на климата и природните бедствия

Глобалното затопляне и производството на енергия са две ключови понятия, които възникват, когато се говори за проблемите на изменението на климата. Такъв беше и случаят по време на обучението между колеги от всички партньорски организации, което се проведе в Атина от 5 до 10 юли 2021 г. Фокусът беше върху обмена на методи за превръщане на изменението на климата в тема на образованието за възрастни. Запознахаме се с техниката на фоторепортажа по примера за унищожаването на природата от горските пожари в Гърция (тази година още през май). Отидохме „на поле“, направихме снимки и научихме съвети и трикове за последваща обработка на снимките. Как може да се събуди любопитство? Как може да се разкаже история със снимка? И в кой момент редактирането на изображения просто служи за целите на манипулирането? „Вълнуващо, вдъхновяващо и мотивиращо“ – беше обратната връзка на един от участниците.