Categories
Nicht kategorisiert Храна за размисъл

Енергия и демокрация

Финална международна работилница в Берлин през октомври 2023г. с почти 20 участници от Атина, Рим, София и Берлин. Обменът бе посветен на четвъртата тема, свързана с климатичните промени: енергия и достъп до ресурси. 

Описание (снимки, текстове) може да се види на английски език на https://weltgewandt-ev.de/energy-and-democracy/