Categories
Nicht kategorisiert

Движим се без да се движим

проектите за европейско сътрудничество и образование на възрастни имат за цел споделяне на методи, създаване на общ резултат и учене един от друг, както и запознаване с обстановката на работа на партньорските организации. Обикновено това се случва на кратки срещи за управление на проекта или на съвместни, по-дълги семинари. Но времената просто не са нормални. Така че днес се срещнахме онлайн. Обсъдихме възможностите за реализиране на всички планирани дейности от двугодишния проект и преодоляване на времето, когато всички са в „домашната зона“ и не могат да пътуват. В момента всеки работи по своя принос към онлайн курса (MOOC) за изменението на климата и очакваме с нетърпение заедно да тестваме дидактическите му части. В Атина, края на септември. Оставаме да се надяваме!