Το έργο

Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει εδώ και τώρα. Αποδεικνύεται από τα καυτά καλοκαίρια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τους παγετώνες που λιώνουν στην Αρκτική, κ.λπ. Αυτά τα φαινόμενα θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στους φυσικούς κύκλους, την επάρκεια του νερού, την παραγωγή τροφίμων και τις συνθήκες για την ανθρώπινη ζωή σε αρκετά εκτεταμένες περιοχές. Εξαιτίας της υπερθέρμανσης και της καταστροφής, τα μεταναστευτικά ρεύματα θα αυξηθούν. Αυτές οι επιπτώσεις προκαλούν τη συνοχή των κοινωνιών. Είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συγκρούσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία.

Αυτό το έργο βασίζεται στη συνεργασία τεσσάρων οργανισμών από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία που εργάζονται με πολίτες «στο περιθώριο» της κοινωνίας, κυρίως σε προαστιακές περιοχές μεγάλων πόλεων. Οι εταίροι του έργου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με μη προνομιούχους εκπαιδευόμενους μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Κάθε οργανισμός συνεισφέρει μέσω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να συνδυάζει συμμετοχικές προσεγγίσεις πολιτικής εκπαίδευσης με κοινωνική εργασία, ανάπτυξη της κοινότητας, τέχνη (φωτογραφία) και δεξιότητες πληροφορικής. Η ανταλλαγή των πρακτικών αυτών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός MOOC για εκπαιδευτές ενηλίκων και ενδιαφερόμενους εθελοντές που δραστηριοποιούνται κυρίως μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας και κοινωνικών δυσκολιών.

Τα βασικά θέματα του MOOC είναι τα εξής;:

  • Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή: η ιστορία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αιτίες και αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Αντιπαραθέσεις σχετικά με την σχέση της κλιματικής αλλαγής με την ανθρώπινη δραστηριότητα
  • Τι έρχεται πρώτα: η “πράσινη” αλλαγή ή η κοινωνική πολιτική; Υπάρχει σύγκρουση στόχων;
  • Σπατάλη νερού
  • Φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (π.χ. πλημμύρες, φωτιές)
  • Καλλιέργεια μιας πράσινης περιοχής μέσω της αύξησης της εμπλοκής των πολιτών και της αίσθησης του πολιτικού καθήκοντος όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος
  • Ανακύκλωση απορριμάτων και ο αντίκτυπος της στην κοινωνική ζωή,
  • Κλιματικά γεγονότα και η πρόληψή τους
  • Ανάπτυξη της κοινότητας για πολίτες Ρομά: συνδυασμός της κοινωνικής εργασίας και της πολιτικής αγωγής ως μια μέθοδος για να επιτευχθεί η προσέγγιση μη προνομιούχων ενηλίκων πολιτών,
  • Πώς δημιουργείται και διατηρείται ένα MOOC για εκπαιδευτές;

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί λαμβάνουν υπόψη ότι η εκπαίδευση για την «αλλαγή της αλλαγής» πρέπει να ακολουθεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Σε αυτό το έργο, αυτό περιλαμβάνει α) δραστηριότητες για την ενίσχυση της γενικής κατανόησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον βαθύτατο μετασχηματισμό των κοινωνιών μας που θα φέρει. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η ικανότητα αντιμετώπισης πολύπλοκων φαινομένων και εν τέλει η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Η προσέγγιση του έργου περιλαμβάνει επίσης β) διερεύνηση πεδίων δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά την ατομική συμπεριφορά αλλά και πρωτοβουλίες που ενδέχεται να εφαρμοστούν τοπικά από τους πολίτες μιας περιοχής. Το έργο λοιπόν σκοπεύει επίσης να συμβάλει στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Φωτογραφία: Kykle Glenn, unsplash.com