Μέθοδοι

Οι συνεργάτες από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφαρμόζουν κοινές διδακτικές προσεγγίσεις ώστε να καταφέρουν να κάνουν τους ενηλίκους, και ιδιαιτέρως αυτούς από αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να συζητήσουν την κλιματική αλλαγή. Η ομάδα του προγράμματος συνδυάζει την ανταλλαγή δημιουργικών μεθόδων με την “εκμάθηση γνώσης” και τον αναστοχασμό. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε περιγραφές των μεθόδων που έχουν δοκιμαστεί από κοινού σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο.