Κλιματική Αλλαγή

Ο όρος κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται συχνά. Υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το τι είναι; Εδώ παραθέτουμε κάποιους ορισμούς:

“Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια” Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές

Σύμφωνα με την τη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) “Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια κατάσταση του κλίματος η οποία μπορεί να αναγνωριστεί (για παράδειγμα με τη χρήση στατιστικών τεστ) από αλλαγές στο μέσο όρο (mean) και/η τη μεταβλητότητα (variability) των ιδιοτήτων της, και η οποία επιμένει για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, συνήθως δεκαετίες ή περισσότερο”. Environment.gr

Φωτογραφία: William Bossen, unsplash.com

Ενισχύουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες την κλιματική αλλαγή; Η κλιματική αλλαγή έχει χαρακτηριστεί ως η “μεγαλύτερη και ευρύτερη αποτυχία της αγοράς όλων των εποχών” Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Φωτογραφία: Patrick Handy, unsplash.com

Καιρός ή κλίμα; … Ποια είναι η διαφορά; “Ενώ ο καιρός αναφέρεται σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην ατμόσφαιρα, το κλίμα αναφέρεται σε ατμοσφαιρικές αλλαγές που εμφανίζονται σε μια πιο μακροχρόνια περίοδο, συνήθως πάνω από 30 χρόνια”. Διαβάστε το άρθρο στο National Geografic Library.

Κλιματική αλλαγή: Μύθος ή πραγματικότητα;: Οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής και του ρόλου των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε αυτή αυξάνονται καθημερινά. Αυτό το βίντεο από το κανάλι “Καθημερινή Φυσική” αντικρούει με απλό και τεκμηριωμένο τρόπο τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα των αρνητών της κλιματικής αλλαγής.