Επικοινωνία

Συντονιστής του έργου

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. Flämingstr. 122, 12689 Berlin/DE
https://weltgewandt-ev.de
info@weltgewandt-ev.de
Τηλέφωνο +49 (0)30 22808235
Facebook @weltgewandt.polis
Instagram @weltgewandt.polis
Η weltgewandt e.V. εκπροσωπείται από την Samirah Kenawi (Πρόεδρο) και την Sophia Bickhardt (επικεφαλής του έργου).

Υπεύθυνος για την Ελλάδα

Action Synergy (www.action.gr)

Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 15125 Αθήνα

E-Mail: euprograms@action.gr, Τηλέφωνο: +30 2106822606

Facebook: https://www.facebook.com/ActionSynergySA

Άτομο επαφής: Κώστας Διαμαντής- Μπαλάσκας

Φωτογραφία: Riccardo Maria Mantero, flickr.com