Κατηγορίες
Nicht kategorisiert

Δημοκρατία και ένταξη

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ + ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Συνάδελφοι από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία ασχολούνται με θέματα οικολογικής και κλιματικής πολιτικής, προκειμένου να μπορέσουν να τα καταστήσουν αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι δραστηριότητές τους απευθύνονταν αρχικά σε εκπαιδευτές ενηλίκων. Τώρα εμπλέκουν και ενήλικες πολίτες που ζουν στην περιφέρεια των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και “στην άκρη” της κοινωνίας τους. Γιατί; Η αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης με τις διάφορες πτυχές της απαιτεί κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να αποδεχθούν την αλλαγή και να συμβάλουν στη διαμόρφωσή της. Αυτό απαιτεί πραγματική ένταξη.

Εδώ παραθέτουμε εντυπώσεις από τις διακρατικές συναντήσεις στη Ρώμη, την Αθήνα, τη Σόφια και το Βερολίνο καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τα εργαστήρια επικεντρώνονται στην πράσινη αστική ανάπτυξη και τη μείωση των αποβλήτων (Ρώμη), το CO2 και το – δημόσιο – σύστημα μεταφορών (Αθήνα), το νερό (Σόφια) και την ενέργεια ή την πρόσβαση σε πόρους (Βερολίνο). Το αποτέλεσμα της κοινής ανταλλαγής θα είναι μια έκθεση και μια θεατρική παράσταση που θα παρουσιαστούν στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ένα αποτέλεσμα είναι ήδη διαθέσιμο: ένα διαδικτυακό μάθημα για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις οικολογικές προκλήσεις. Δείτε ΕΔΩ.