Κατηγορίες
Nicht kategorisiert

Αντιπαραθέσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Για κάποιους,, η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου δεν προχωράει αρκετά γρήγορα. Άλλοι αμφισβητούν ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει ή προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σπάνια γίνεται διάκριση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής για την προστασία του κλίματος και του τρόπου με τον οποίο συζητείται η κλιματική αλλαγή. Οι διαφορετικές απόψεις είναι ωστόσο απαραίτητες για μια δημοκρατική κουλτούρα και την ελευθερία του λόγου. Εάν πολλοί άνθρωποι εμπλακούν, μπορεί να πυροδοτηθεί μια ευρεία διαδικασία ευαισθητοποίησης και να αποφευχθεί η εργαλειοποίηση του θέματος από τη μία ή την άλλη πλευρά. Και ταυτόχρονα, μπορεί να γίνει σαφής ο δραματικός χαρακτήρας της αλλαγής. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Τι κάνει τόσο δύσκολη την αλλαγή της κλιματικής αλλαγής; Τι πρέπει να μετασχηματιστεί όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό; Είναι η βιομηχανία όπλων ο νούμερο 1 ρυπαντής του κλίματος; Σε ποιο βαθμό πρέπει οι πολίτες να αλλάξουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά; Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες; Πότε είναι πειστικά τα ηθικά επιχειρήματα που στοχεύουν στην ατομική συμπεριφορά;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που πραγματοποιήοργανώθηκε από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου 2021 από την Action Synergy στην Αθήνα. Παρουσιάστηκε η συμβολή στο διαδικτυακό μας μάθημα “Κριτική της πολιτικής για την προστασία του κλίματος – επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα”.