Κατηγορίες
Nicht kategorisiert

Συνέχιση με τους μαθητές

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με ένα άλλο έργο. Υπό τον τίτλο “Κλίμα+Αλλαγή μέσω της δημοκρατίας και της ένταξης” μπορούμε τώρα να εμπλέξουμε τους μαθητές – ιδιαίτερα τους ανθρώπους με μικρό πορτοφόλι – στις διακρατικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, μπορούν να ταξιδέψουν και να συμμετάσχουν στα εργαστήρια στη Ρώμη, την Αθήνα, τη Σόφια και το Βερολίνο (2022-2023).