Методи

Колегите от всяка партньорска организация прилагат сходни дидактически подходи на образование, за да заинтересоват възрастни, а сред тях и непривилегировани граждани, в дебатиране на климатичните промени. Партньорите по проекта комбинират обмен на творчески методи с „учене на знания“ и рефлексия. На тази страница ще намерите описания на методите, които са тествани съвместно в европейски контекст.